F | Vivienda

F | Habitatge
F | Habitatge
CAT

Projecte de reforma interior d’un pis de 95m2 situat a Barcelona. L’objectiu de l’encàrreg era reorganitzar els múltiples espais en que es dividia l’habitatge per adaptar-lo al modus vivendi actual mantenint els elements característics de la finca: paviments amb mosaics hidràulics, volta catalana i carpinteries de fusta originals.

La reforma ha suposat la modificació de tota l’estructura original, si bé el fet de voler mantenir els mosaics de les rajoles hidràuliques originals ha determinat part de la distribució.

_____

ESP

Proyecto de reforma interior de un piso de 95m2 situado en Barcelona. El objetivo del encargo era reorganizar los múltiples espacios en que estaba dividia la vivienda para adaptarla al modus vivendi actual manteniendo los elementos característicos de la finca: pavimentos con mosaicos hidráulicos, volta catalana y las carpinterías de madera originales.

La reforma supuso la modificación de toda la estructura original, si bién, el hecho de querer mantener los mosaicos de las baldosas hidráulicas determinó parte de la distribución.